Cea mai frumoasă rugăciune de seară. Citește-o negreșit înainte de culcare

Cea mai frumoasă rugăciune de seară. Citește-o negreșit înainte de somn

Rugăciunea este foarte importantă în viața oricărui credincios și fiecare om este liber să se roage așa cum simte el. Există, însă, rugăciuni de la Sfinții Părinți, gândite pentru binele și folosul nostru, pe care să le rostim în orice moment al zilei, la vreme de necaz, de boală, de neînțelegeri în casă și tot felul de probleme cu care se confruntă omul.

Cea mai frumoasă rugăciune de seară

Seara, după ce ți-ai încheiat toate treburile și rămâi singur cu gândurile tale în liniștea nopții, aprinde o lumânare și citește în gând sau cu voce tare, rugăciunea de seară. Nu îți încheia ziua fără să-i mulțumești lui Dumnezeu și Maicii Domnului că au avut grijă de tine și cei dragi și că ți-au oferit în dar încă o zi pe acest pământ.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare, către Dumnezeu Tatăl:

Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învred­ni­cit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păca­tele ce am făcut în a­ceastă zi, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul; și cu­ră­țește, Doam­­ne, sme­ritul meu suflet de toată în­tină­ciu­nea trupului și a su­fletului. Și-mi dă, Doamne, în aceas­tă noapte, a trece som­­­nul în pa­ce ca, scu­lându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Prea­sfântului Tău nume în toate zi­lele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se lup­tă cu mine, pe cei tru­pești și pe cei fără de trup. Și mă izbă­vește, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă în­ti­nează, și de pof­tele cele rele. Că a Ta este împă­răția, puterea și slava, a Ta­tălui și a Fiului și a Sfân­­­tului Duh, acum și pu­rurea și în vecii vecilor. Amin.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *