Rugăciunea de noapte care te scapă de toate relele: Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura

Rugăciunea de noapte care te scapă de toate relele: Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura

Citește cu evlavie rugăciunea de noapte care te scapă de toate necazurile si vei avea un somn liniștit, fără griji, indiferent de problemele care te urmăresc. Preoții recomandă să citești această rugăciune scurtă, dar extrem de puternică, cu lumânarea sau candela aprinsă și în liniște deplină.

Iată care este cea mai puternică rugăciune de noapte, care te scapă de rele și necazuri

,,Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învred­ni­cit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păca­tele ce am făcut în a­ceastă zi, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul; și cu­ră­țește, Doam­­ne, sme­ritul meu suflet de toată în­tină­ciu­nea trupului și a su­fletului.

Și-mi dă, Doamne, în aceas­tă noapte, a trece som­­­nul în pa­ce ca, scu­lându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Prea­sfântului Tău nume în toate zi­lele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se lup­tă cu mine, pe cei tru­pești și pe cei fără de trup. Și mă izbă­vește, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă în­ti­nează, și de pof­tele cele rele. Că a Ta este împă­răția, puterea și slava, a Ta­tălui și a Fiului și a Sfân­­­tului Duh, acum și pu­rurea și în vecii vecilor. Amin.”

Pe lângă această rugăciune este bine să o rostești și pe cea către Maica Domnului grabnic ajutătoare. Aceasta te scapă de toate gândurile negre și îți limpezește mintea.

,,Preacurata și binecuvântata de Dumnezeu, Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă milă Fiului Tău și Dumnezeului nostru, spre pătimașul meu suflet, și cu rugăciunile tale mă îndreaptă spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără prihană să o trec, și pentru tine Raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una Curată și binecuvântată.

Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel Sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi, și de toată viclenia vrăjmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei Preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor Sfinților. Amin.”


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *